Kategoriarkiv: Cyklisk meditation – minilektioner

Meditationsformat

Meditationsformat

For overhovedet at starte at meditere er det nødvendigt at vide lidt om hvad meditation er, og hvad formålet med at meditere er. Disse grundlæggende oplysninger kan du finde noget om i hjemmesidens afsnit om meditation.

Her vil jeg blot give et meditationsformat, som er anvendeligt i al bred almindelighed, men som samtidig er det format jeg selv bruger, når jeg mediterer over sædtankerne i den cykliske meditation.

Den cykliske meditation er beregnet til at udføres af grupper. Hvis du ikke er medlem af en bestemt gruppe, så forestil dig, at der på de indre planer er en gruppe af sjæle, som udfører denne meditation, og i dette tjenesteøjemed er forbundet som gruppe, og udfør meditationen sammen med denne gruppe.

Personlig alignment

 1. Sæt dig godt til rette og slap af. Omfat dit fysisk-æteriske legeme med kærlighed og giv slip på forstyrrende fornemmelser i kroppen.
 2. Bliv følelsesmæssigt og mentalt rolig og klar. Omfat din følelsesmæssige og mentale natur med kærlighed, giv slip på alle forstyrrende følelser og tanker. Beslut dig for at være rolig og fredfyldt.
 3. Saml bevidstheden i Ajna centeret mellem øjenbrynene og syng et tavst OM som integrerer personligheden her.
 4. Fokuser opmærksomheden i hulen i midten af hovedet og invoker sjælens opmærksomhed. Brug et øjeblik på stille kontemplation over at være i alignment med dit højere selv.

Alignment med gruppen og meditationens formål 

 1. Forbind dig med din gruppe (virkelig eller visualiseret) fra hjerte til hjerte, fra sjæl til sjæl
 2. Visualiser alle de disciple og grupper af disciple, der udfører cyklisk meditation som levende lyspunkter i en cirkel.
 3. Anerkend formålet med denne meditation som er at bidrage til Verdenstjenergruppens forberedelse af Hierarkiets genkomst.

Integration med Hierarkiet – det planetariske hjertecenter

 1. Løft bevidstheden ind i Hierarkiet og ind i auraen omkring Kristus. Du står nu stående i den planetariske antakaranas midtpunkt mellem Shamballa og Verdensmoderen i jordens indre.
 2. Mediter over sædtanken, fx 5 minutter.

 Distribution

 1. Vend i bevidstheden tilbage til postionen i auraen omkring Kristus.
 2. Visualiser en strålende stjerne over gruppen, som repræsenterer den energi meditationen over sædtanken har genereret.
 3. Visualiser, at der fra denne stjerne strømmer gyldent lys ind i gruppefeltet, som bringer det til live og danner bølger i feltet, som når hver eneste sjæl i cirklen.
 4. Modtag denne energi, dette lys og mærk efter hvordan det påvirker dig.
 5. Visualiser, hvordan bølgerne spreder sig videre ud fra gruppefeltet – – ind i Verdentjenergruppen – – ind i menneskeheden – – ind i dyreriget, planteriget og mineralriget.
 6. Visualiser hvordan lyset og energien gennemstrømmer hele dit væsen og stråler ud til alle du kommer i berøring med, og trækker det samme lys frem fra deres inderste væsen.

Afsluttende mantra

Hvis dette er i overensstemmelse med Guds vilje, så lad det manifesteres i henhold til guddommelig lov og orden.

Slut evt. af med den Store Invokation

Fra lysets kilde i Guds sind,
lad lys strømme ind i menneskers tanker,
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte,
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerte.
Må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centeret hvor Guds vilje er kendt,
lad hensigt lede menneskers små viljer,
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centeret vi kalder menneskeheden,
lad planen for kærlighed og lys fuldbyrdes,
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kraft og kærlighed genoprette planen på jorden.

OM – OM – OM