Hjem

Denne hjemmeside er tænkt som en introduktion til den Tidløse Visdom, Teosofien eller den Esoteriske Lære. Her har jeg forsøgt at give en kort beskrivelse af det Den Tidløse Visdoms verdensbillede og de pionerer, som har formuleret det. Introduktionen har desuden til formål at give nogle nødvendige grundlæggende oplysninger som udgangspunkt for de temaer, som jeg har valgt at undersøge nærmere. Disse temaer - meditation, gruppearbejde, guddommelige love og engle - er beskrevet under menu punktet Temaer / Projekter.

Jeg har selv studeret forskellige aspekter af Den Tidløse Visdom igennem de sidste 35 år. Der er rigtig mange bøger og artikler osv. Alene Den Esoteriske Lære, som den er præsenteret af Alice Bailey fylder 25 bøger af vekslende længde eller ca. 12.000 sider. Hertil kommer den teosofiske litteratur, hvor Helena Blavatskys værker alene har en lignende størrelse. Hertil kommer Lucille Cedercrans' forfatterskab samt al den litteratur, som er skrevet af andre forfattere indenfor denne tradition.

De "opsummeringer" jeg giver her, er en næsten uforskammet forenkling af den esoteriske ideverden. Men jeg finder det alligevel nyttigt med en kortfattet oversigt over de helt grundlæggende træk. Denne oversigt kan så forhåbentlig tjene som inspiration for den, der ønsker at studere det originale materiale nærmere.

Så skylder jeg bare at gøre opmærksom på, at alt hvad der står på denne hjemmeside, er min helt personlige version og genfortælling af hvad læren rummer. Jeg kan kun opfordre min læsere til at studere de originale kilder og danne sig sin egen mening.

God læselyst 🙂