Teosofien

Teosofien blev grundlagt Helena Petrovna Blavatsky, men er udbredt gennem flere forskellige personligheder, som hørte til i kredsen omkring hende. Det Teosofiske Samfund blev stiftet i New York den 17. november 1875 af Blavatsky, oberst H.S. Olcott og W.Q Judge. De to sidstnævnte var begge sagførere med interesse for de fænomener, som Blavatsky allerede var kendt for.

Det Teosofiske Samfunds formål blev formuleret på følgende måde:

  1. At danne en kerne af menneskehedens universelle broderskab uden hensyn til race, tro, køn, samfundsstilling eller farve.
  2. At opmuntre studiet af sammenlignende religion, filosofi og videnskab.
  3. At undersøge uforklarede naturlove og slumrende kræfter i mennesket.

Madame Blavatsky gav selv sine studerende dette billede af den ideale teosofiske studerende:

Se sandheden for eder: En uplettet livsførelse, et åbent sind, et rent hjerte, en klar forstand, en ulsøret åndelig erkendelse, broderlighed overfor alle, beredvillighed til at give og modtage råd og belæring, en loyal pligtfølelse mod læreren, beredvillig lydighed mod SANDHEDENS bud, når vi éngang har sat vor lid til denne lærer og anser ham for at være i besiddelse af den, modig standhaftighed overfor personlig uretfærdighed, uforfærdet tilkendegivelse af principper, et tappert forsvar for dem, som bliver uretfærdigt angrebet, og en opmærksomhed, der bestandig er rettet mod det ideal af menneskeligt fremskridt og menneskelig fuldkommenhed, som den hellige videnskab skilderer – det er den gyldne trappe, ad hvis trin eleven kan stige op til den guddommelige visdoms tempel. 

I Danmark opretholdes Teosofien bl.a. af Teosofisk Forening København, hvor også mange af de teosofiske værker kan købes.

Jeg har vagt under Teosofien at give biografiske oplysninger om H.P. Blavatsky, C.W. Leadbeater og Geoffrey Hodson, men jeg kunne have valgt mange flere. Jeg har valgt netop disse tre, fordi Blavatsky er grundlæggeren af teosofien, og fordi jeg faktisk har læst bøger og artikler af både Leadbeater og Hodson. Olcott, A. P. Sinnett og Annie Besant er også prominente teosoffer, men jeg har ikke læst deres værker.

Helena Blavatsky

C. W. Leadbeater

Geoffrey Hodson

Til toppen af siden