Helena Blavatsky

1831 – 1891

Følgende er et sammendrag af de to første kapitler i den forkortede udgave af Den Hemmelige Lære. Denne udgave er udarbejdet af Elizabeth Preston og Christopher Humphreys.

Barndom og ungdom

Helena Blavatsky blev født den 31. juli 1831 i Sydrusland. Hun var ganske tydeligt et usædvanligt barn med tidligt udviklede psykiske evner, som forbløffede og forvirrede hendes omgivelser. Hun gjorde oprør mod al autoritet, men var alligevel overordentlig sensitiv og havde mange talenter. Hun var dygtig til sprog, spillede ualmindelig godt på klaver og havde kunstneriske evner. Samtidig var hun en frygtløs og øvet rytterske. Kort efter, at hun fyldte atten år, giftede hun sig med en midaldrende mand, som var en ven af familien. Hun gjorde det tilsyneladende bare for at bevise at hun kunne blive gift. Ægteskabet betød dog ikke noget for hende og blev aldrig fuldbyrdet. Nogle få måneder senere flygtede hun og rejste herefter rundt i verden for penge, hun fik af sin far.

På sin tyve års fødselsdag traf hun mesteren Morya, som fortalte hende om det arbejde, der ventede hende. Fra det øjeblik anerkendte hun hans ledelse såvel i sin indre udvikling som i sit ydre arbejde for menneskeheden. Hun rejste herefter igen rundt i verden, bl.a. til Tibet, hvor hun påbegyndte og afsluttede træningen af sine okkulte evner.

Stiftelsen af Teosofisk Samfund

I 1873 fik hun en instruks fra sin mester om at rejse til New York. Hun var da 42 år og hendes usædvanlige åndelige, mentale og psykiske evner var på højdepunktet. Hendes opgave blev herefter at formulere teosofien som en ny impuls i verden i et samfundsmæssigt miljø, hvor kristendommens dogmer stod overfor tidens lige så dogmatiske videnskabelige synspunkter og hvor spiritismen var i fuld fremmarch. Blavatsky forstod selv sin opgave på følgende måde. “Jeg blev sendt for at bevise fænomenerne og deres realitet og for at påvise, at den spiritistiske åndeteori var forkert”.

I 1875 blev Teosofisk Samfund stiftet og hun begyndte at skrive Isis Unveiled. Den udkom i New York i 1877 og blev straks en stor succes.

I 1878 rejste Blavatsky til Indien sammen med oberst Olcott. Her mødte de A. P. Sinnett, som hun senere satte i forbindelse med de to mestre, som stod bag den teosofiske bevægelse. Denne introduktion gav anledning til en omfattende korrespondance, der udveksledes i årene fra 1880 til 1884. Brevene er senere blev udgivet under titlen The Mahatma Letters to A. P. Sinnett. I disse breve kan læses mange detaljer om de overvejelser, mestrene gjorde sig i forbindelse med dannelsen af Teosofisk Samfund. Der er også en del bramfrie kommentarer til deres samarbejde med Blavatsky. De originale breve bevares på British Museum.

I maj 1882 købte stifterne af Teosofisk Samfund et stort gods i Adyar i nærheden af Madras. Dette sted har siden fungeret som Teosofisk Samfunds hovedkvarter. Her bosatte de sig med nogle få hjælpere for bl.a. at udgive The Theosophist. Det første nummer var udkommet i 1879 med Blavatsky som redaktør og mestrene selv som medarbejdere den første tid.

Angreb

I 1884 blev Blavatsky udsat for et ondskabsfuldt angreb. Et par af hendes tjenestefolk hævdede, at hun havde instrueret dem i at arrangere falske fænomener. Psykisk Center for Forskning i London fik udarbejdet en rapport om episoden. Den gav dog kun yderligere anledning til angreb på Blavatskys moral og teosofiens værdi og såede tvivl om mestrenes eksistens. Først så sent som i 1963 blev hun renset for alle anklager om bedrageri.

Hovedværk: Den Hemmelige Lære

Efter denne episode vendte hun ikke mere til Adyar, men blev i Europa og skrev sit hovedværk Den Hemmelige Lære. Værket, der oprindelig var tænkt som forbedret version af Isis Unveiled, blev i stedet et helt nyt selvstændigt værk. Det er blevet til i samarbejde med flere mestre, og Blavatsky har selv udtalt om indholdet:

Det, som dette værk indeholder, kan man finde spredt rundt omkring i tusinder af bind, som omfatter de store asiatiske og de gamle europæiske religioners hellige skrifter, hvor det er skjult under billedtegn og symboler, og hvor det hidtil er forblevet upåagtet på grund af dette slør. Det, der nu forsøges på, er at samle de ældste lærdomme og sammenstille dem, så at de kommer til at udgøre en harmonisk og ubrudt helhed.

Den lære, der indeholdes i disse bind, hvor fragmentarisk og ufuldstændig den end er, tilhører ikke udelukkende den hinduistiske, de zoroastiske, den kaldæiske eller den ægyptiske religion lige så lidt som buddhismen, islam, judaismen eller kristendommen. Den Hemmelige Lære er det inderste af alle disse religioner. De er oprindeligt udgået fra den og bliver nu ført tilbage til deres oprindelige element, som ethvert mysterium og ethvert dogme er vokset frem af, og hvoraf det har udviklet og materialiseret sig.

Det hører med til historien, at hun ikke havde alle disse tusinder af bind til sin rådighed i fysisk forstand. Hun havde hjælpere, som slog de litteraturhenvisninger efter, som hun havde fået meddelt af mestrene.

Som med Isis Unveiled blev udgivelsen en stor succes

Blavatsky døde i 1891.

Til toppen af siden