Charles Webster Leadbeater,

1854 – 1934

Følgende er et sammendrag af oplysninger jeg har fundet i forordet til nogle af Leadbeaters bøger og på nettet. Se nedenfor under links.

Barndom og ungdom

Leadbeater voksede op under relativt trange kår. Han måtte tidligt arbejde til familiens underhold, men en onkel med indflydelse indenfor kirken gjorde det muligt for ham at uddanne sig til præst. Han blev ordineret som præst i 1879.

På et tidspunkt deltog han i nogle spiritistiske seancer, hvor han gennem et medie hørte “visdommens mestre” omtalt. Leadbeater ville gerne i kontakt med disse og skrev et brev, som han dog ikke umiddelbart fik noget svar på. Først langt senere modtog han gennem Blavatsky et svar fra mesteren K.H.

Mødet med teosofien

Det var igennem sit engagement i den spiritistiske bevægelse, at Leadbeater kom i forbindelse med Blavatsky og det Teosofiske Samfund. Han blev medlem i november 1883.

I 1884 solgte han – som følge af det svar han havde fået fra sin mester – alt hvad han ejede og forlod familie, arbejde og venner for at slutte sig til Blavatsky i Indien. Her arbejdede han for Det Teosofiske Samfunds center i Adyar. Samtidig gennemførte han sin okkulte uddannelse og trænede sine clairvoyante evner. Et par år senere tog han til Ceylon og arbejdede sammen med oberst Olcott for det Buddhistiske Teosofiske Selskab der.

I 1889 var han igen tilbage i London. Her blev han efterhånden en meget prominent clairvoyant, foredragsholder og forfatter i det Teosofiske Selskab. Han kom også i kontakt med Annie Besant, en stor personlighed både i Teosofisk Samfund og i samtidens politiske liv. De fik et nært venskab, og udforskede clairvoyante fænomener sammen og skrev flere bøger og artikler herom i fællesskab. Leadbeater blev også kendt udenfor Europa, og rejste som ambassadør for det Teosofiske Samfund til USA, Canada og Australien.

”Skandaler”

I 1906 opstod der imidlertid en skandale omkring Leadbeaters person. Det skyldtes at han i USA havde givet nogle drenge råd om masturbation, og det ledte til anklager for homoseksualitet og pædofili. Meningerne i det Teosofiske Samfund var delte, men Leadbeater trådte selv tilbage, for ikke at skabe uheldig omtale. Han fortsatte derefter sit virke som foredragsholder og lærer udenfor Teosofisk Samfund ved hjælp af de mennesker, som støttede ham mod anklagerne.

Skandalen betød også et brud med Annie Besant, men der kom senere en forsoning i stand. I 1909 blev Leadbeater igen medlem at Teosofisk Samfund og genoptog sit arbejde i Adyar.

Her fik øje på Krishnamurti, en indisk dreng, som synes at have en helt uspoleret og ren aura. Han og Annie Besant opfattede drengen som potentiale for en reinkarnation af Kristus. De fik ham og hans familie installeret i Adyar, hvor de personligt tog sig af hans opdragelse og teosofiske uddannelse. Udefra set er det ikke en historie som tjener de involverede til særlig stor ære. Senere gjorde Krishnamurti sig fri, og hele den organisation, der var bygget op omkring forestillingen om ham som “Verdenslærer”, faldt sammen. Et interessant perspektiv på historien kan findes på denne  hjemmeside om Geoffrey Hodson. Se punkt 10 i afsnittet om Assessment & Conclusion, hvor der gives et bud på, hvad der virkelig skete.

Australien – Liberal Katolsk Kirke

I 1915 slog Leadbeater sig ned i Sydney i Australien. Her kom han i kontakt med James Wedgwood, som var biskop i den anglikanske kirke, og viede Leadbeater til biskop. De to arbejdede herefter sammen om at danne liturgien til det der blev den Liberal Katolske Kirke. De så det som en måde at tilnærme den traditionelle kirke til teosofien ved at bevare den katolske kirkes ritualer, men give dem en teosofisk fortolkning.

Denne tilgang førte nok en gang til stridigheder i Teosofisk Samfund for og imod Leadbeaters person. Også de gamle anklager mod ham var oppe at vende igen. Mange vidnede til hans fordel, og der findes masser af næsten rørende vidnesbyrd om den rene og hellige atmosfære, der var omkring ham. Ingen af anklagerne blev nogensinde bevist, og selv forsvarede Leadbeater sig aldrig imod dem. Selv i dag fortsætter mistroen og anklagerne imod ham, hvis man søger oplysninger om ham på nettet. Se fx denne artikel.

Ikke desto mindre var årene i Sydney yderst produktive. Han skrev på baggrund af sine clairvoyante studier bl.a. The Science of the Sacraments og to bøger om frimureriets ritualer. Hans hovedaktivitet var arbejdet i Den Liberal Katolske kirke, men han var også stadig aktiv i Teosofisk Samfund og frimurerbevægelsen og andre bevægelser. Han fortsatte med at undervise unge mennesker, og fik efterhånden status som hellig mand, som tiltrak mennesker fra nær og fjern.

I alle årene i Australien opretholdt han forbindelsen med Annie Besant. I 1930 vendte han på opfordring af hende tilbage til Adyar, hvor han levede sine sidste år.

Leadbeater døde i 1934.

Filosofisk leveregel

På indersiden af opslaget i Leadbeaters bønnebog fandt man disse leveregler noteret:

  1. Jeg vil søge at tænke på Mestrenes arbejde først.
  2. Jeg vil gøre det til en absolut regel ikke at tage anstød af noget overhovedet.
  3. Jeg vil i ethvert tilfælde passe mig selv og ikke kritisere. Jeg vil ikke lytte til eller gentage sladder om andre.
  4. Jeg vil søge at undgå irritabilitet, og at forblive rolig og fredfyldt. Jeg vil bestræbe mig på at sætte alle personlige tanker til side.
Til toppen af siden