Danske pionerer

Danmark har også sine pionerer indenfor Den Tidløse Visdom, som på hver sin måde bidrager til oplevelsen og fortolkningen af læren i en dansk kontekst i dag. Jeg nævner herunder dem, som jeg selv har et kendskab til. Jeg erkender, at mange, mange andre burde stå her. Fx kan man gennem Teosofiske Forenings program få et indblik i mange andre hjemmesider, der handler om spirituelle emner.

Centre:
Teosofisk Forening: www.teosofiskforening.dk/
Martinus Kosmologi: www.martinus.dk
Den Gyldne Cirkel: www.dengyldnecirkel.dk
Heart Flow Foreningen: http://heartflow.dk

Personer/virksomheder:
Asger Lorentsen, grundlægger af Den Gyldne Cirkel.
Holger Stavnsbjerg, esoterisk astrologi, se hjemmeside her.
Kenneth Sørensen, typologi, psykosyntese, hjemmeside: kennethsorensen.dk/
Kim Pedersen, clairvoyance, foredrag undervisning
Niels Brønsted, grundlægger af Den Esoteriske Skole.
Søren Hauge, underviser, coach og forfatter, se hjemmeside her.

Niels Brønsted er den som har ført mig ind i den esoteriske verden, bl.a. gennem den Esoteriske Skole, som han udviklede og underviste i i en årrække. Derfor et par ord særligt om ham:

Niels Brønsteds fortjeneste er, at han i sit livsværk om Livets Indre Dimensioner, har givet en sammenhængende og konsistent fremstilling af Den Tidløse Visdoms verdensbillede, som det kan udledes af værkerne fra de teosofiske forfattere, Alice Bailey og Lucille Cedercrans. Niels Brønsteds værk kan læses også af begyndere og er et glimrende udgangspunkt for egne studier af de oprindelige værker. Niels Brønsted skriver i forordet til den første bog:

Niels Brønsted, Livets Indre Dimensioner 1 – Esoterisk filosofi, Forord
Denne bog, Livets indre dimensioner – Esoterisk filosofi, og dens efterfølgere, Esoterisk psykologi og Esoterisk sociologi, er nært knyttet til Den Esoteriske Skole, som forfatteren har udviklet og præsenteret i mere end 20 år. Man kan sige, at bogen er en nedskrivning af skolens pensum, …
Forbindelsen mellem bogens indhold og skolen betyder, at materialet pædagogisk set er gennemprøvet og gradvist tilpasset “brugeren”. Den Esoteriske Skole henvender sig til alle uden hensyn til udgangspunkt. Det skal være muligt at “komme ind fra gaden” og følge med i undervisningen, og det er der taget hensyn til i udviklingen af skolens pensum og dermed også i denne bogs indhold.

Til toppen af siden